Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Το www.optikafloros.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης οπτικών ειδών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ, που εδρεύει στη Λάρισα Παπαναστασίου 45, με Α.Φ.Μ. 150552844, και Δ.Ο.Υ. Λάρισας

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους , χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κάτωθι όρους, τότε οφείλει να μην πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Γενικοί Όροι χρήσης

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει άμεσα τους καταναλωτές για οποιαδήποτε τροποποίηση μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της. Επίσης, η επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι συμβάσεις που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα.

1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

H επιχείρηση δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφορίων για τα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς επίσης και για όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και αφορούν την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Η επιχείρηση, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει με ακρίβεια πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού.

Δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική), που τυχόν υποστεί πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με την λειτουργία και λτην χρήση του ηλεκτορνικού καταστήματος

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα σήματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται επομένως σε οποιαδήποτε τρίτο η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή τωνδιατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα στο optikafloros.gr είναι πλέον πιο ασφαλή. H επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και εναρμονίζεται πλέον με τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αναμορφώσαμε την πολιτική προστασίας καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα (ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα ασφαλείας) σύμφωνα με το αρ. 32 (2016/679) , με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η εταιρεία με επωνυμία « ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ » και διακριτικό τίτλο «optikafloros.gr» είναι η κυρία και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου www.optikafloros.gr και προσφέρει τα προϊόντα της υπό την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί δέσμευση και αποδοχή για κάθε επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας η οποία κατά καιρούς μπορεί να αλλάζει. Γι’ αυτό τον λόγο συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές και προσθήκες.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων έναντι διαρροών προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται κώδικας κρυπτογράφησης ssl στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων της εταιρείας ( www.optikafloros.gr ):

1. Σκοπός

Ο σκοπός συλλογής αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι η εκτέλεση σύμβασης (πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως) καθώς και η ενημέρωση τους σχετικά με τα νέα προϊόντα και προσφορές μέσω προώθησης διαφημιστικού υλικού.

2. Είδος στοιχείων

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο) του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, συλλέγονται αποθηκεύονται και επεξεργάζονται , σύμφωνα με το αρ. 5 του Ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) .

3. Αποδέκτες

Προσδιορίζονται κάτωθι οι αποδέκτες των προαναφερθέντων στοιχείων επεξεργασίας κατ εντολή του optikafloros.gr για την διενέργεια επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρθηκαν άνωθεν:

Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο optikafloros.gr .Η διαφημιστική εταιρεία ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με διακριτικό τίτλο ‘Web Force’,η εταιρεία ταχυμεταφορών ‘Ελτα-Courrier’ με επωνυμία Χ. Πετρόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης των προαναφερθέντων εταιρειών και της optikafloros.gr . Βεβαιώνεται από τις άνωθεν εταιρείες ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

4. Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και αποστολή Μηνυμάτων για Προωθητικές Ενέργειες

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό προαναφερθείσες επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση ,διεκπεραίωση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Η διαφημιστική προώθηση και ενημέρωση των πελατών διενεργείται με τα κάτωθι μέσα: 1)Αποστολή ενημερωτικών emails 2) Αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού – εμπορικού περιεχομένου( sms ) 3) Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας viber.

Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα της ανάκλησης της ήδη δοθείσας συναίνεσης προς επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το αρ. 7 του Ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR).Εφόσον λοιπόν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία από τo optikafloros.gr μπορείτε μέσω της φόρμας να αιτηθείτε την διαγραφή σας ανά πάσα στιγμή

Όσον αφορά τα newsletter μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τις λίστες επικοινωνίας με την χρήση των url διαγραφής από τις λίστες που βρίσκετε στο τέλος κάθε ενημερωτικού newsletter .

Κατά τα λοιπά η επιχείρηση δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

5. Δήλωση Συγκατάθεσης

Α)Ο κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον καταχωρήσει τα προσωπικά δεδομένα καλείται προς δέσμευση και αποδοχή όπως γίνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας εκ μέρους της επιχείρησης, των αποδεκτών και των κατ εντολή της επιχείρησης εκτελούντων επεξεργασία με σκοπό την διεκπεραίωση – εκτέλεση των παραγγελιών (στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης) .

β) Ο κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τον χρόνο καταχώρησης των στοιχείων καλείται κατ επιλογήν να συναινέσει όπως γίνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας εκ μέρους της επιχείρησης, των αποδεκτών και των κατ εντολή της επιχείρησης εκτελούντων επεξεργασία με σκοπό την διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της επιχείρησης με τα μέσα που περιγράφηκε άνωθεν και την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί του με σκοπό την αξιολόγηση εκ μέρους της εξυπηρέτησης, των υπηρεσιών και των προϊόντων που έλαβε από το ηλεκτρονικό κατάστημα (αρ. 6 του 2016/679GDPR)

6. Πρόσβαση , Αλλαγή και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε, διορθώσετε, ενημερώσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει μέσω του www.optikafloros.gr , μπορείτε κάνοντας αίτηση μέσω της φόρμας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.optikafloros.gr και να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τον λογαριασμό σας καθώς και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν στον παρών δικτυακό τόπο, κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας στην ενότητα «Προσωπικές ρυθμίσεις»

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι προαναφερθέντες εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολή της επιχείρησης και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο (σύμφωνα με το αρ. 6 του 2016/679 ΓΚΠΔ

Δικαιώματα του Υποκειμένου των προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαικό γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (2016/619 GDPR) :

Ο πελάτης σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα έχει επίσης τα κάτωθι δικαιώματα και δυνατότητα άσκησης αυτών σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του 2016/679 GDPR

Δικαίωμα ενημέρωσης και πληροφοριών (αρ. 12,13,14) .Δικαίωμα εναντίωσης (αρ.21) . Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα (αρ. 15) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλειπών δεδομένων (αρ.16).Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (αρ.17). Δικαίωμα περιορισμού των στοιχείων της επεξεργασίας (αρ.18). Δικαίωμα της φορητότητας, δηλαδή της μεταφοράς των προσωπικών του δεδομένων από έναν υπεύθυνο εξεργασίας σε έναν άλλο (αρ.20).

7. Χρήση Cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε και χρησιμοποιούνται ευρέως για να βελτιώσουν ή/και να εμπλουτίσουν την εμπειρία σας. Τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας και σας γλιτώνουν χρόνο κατά τις επόμενες επισκέψεις εξαλείφοντας την ανάγκη να επαναλαμβάνετε την εισαγωγή των ίδιων πληροφοριών.

Η εταιρεία www.optikafloros.gr δεν χρησιμοποιεί cookies για να προσδιορίσει την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο παρών ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να εξυπηρετεί εσάς.

Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν/ διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) σας.

8. Ιστοσελίδες Τρίτων

Το www.optikafloros.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό και οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους καθώς και για τα μέτρα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούν τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Πολιτική ακύρωσης – επιστροφών παραγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους με την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών, που παραλάβατε.

Αλλαγές πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ και ΕΦΟΣΟΝ έχετε έρθει πρώτα σε επικοινωνία μαζί μας.

Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σας θα πρέπει τα προϊόντα να είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που τα παραλάβατε, αφόρετα και χωρίς καμία φθορά.
Τα προϊόντα θα πρέπει να δοκιμάζονται σε καθαρή και λεία επιφάνεια.
Στην περίπτωση που μας επιστραφεί προϊόν το οποίο υπέστη οποιαδήποτε φθορά, σε σχέση με την αρχική του κατάσταση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά και με απαίτηση αποζημίωσης.

Τα έξοδα αλλαγής είναι Δωρεάν!

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω, χρειαστείτε αλλαγή για δεύτερη φορά, τα έξοδα επιστροφής ανέρχονται σε 5€
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή ή επιστροφή προϊόντος και μας επιστρέψετε τα προϊόντα, με δική σας πρωτοβουλία, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση μας, θα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση 5€, στην διαδικασία της αλλαγής.

Διαδικασία Αλλαγής

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγή στο νούμερο το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε και το αρμόδιο τμήμα μας θα διευθετήσει για εσάς την διαδικασία. Χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία για τον πελάτη, στέλνουμε άτομο της εταιρίας ταχυμεταφορών elta-courier στον χώρο σας για να παραλάβει το δέμα σας και να παραδώσει ταυτόχρονα την αλλαγή σας (χέρι-χέρι).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους με την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που σας τα παρέδωσε αν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:
* Το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε.

* Το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα το οποίο διαπιστώσατε όταν ανοίξατε την συσκευασία του.
Σε αυτή την περίπτωση θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε άμεσα.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το κατάστημα optikafloros.gr .

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται σε περίπτωση που έχετε περάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, αλλά αλλάξατε γνώμη, παρακαλούμε επικοινωνήστε εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο τηλέφωνο: 241 025 0451  και ένας συνεργάτης θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
Σε αυτή τη περίπτωση και αν έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή της παραγγελίας, η αξία της παραγγελίας, είτε παραμένει στη διάθεση σας και πιστώνεται στο λογαριασμό σας, για οποιαδήποτε μελλοντική σας αγορά, είτε επιστρέφετε με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε κράτηση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και παραλαβή από τα φυσικά μας καταστήματα, θα ισχύσουν οι τιμές και οι όροι των καταστημάτων μας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, με κάρτα  και επιλογή παραλαβής από το φυσικό μας κατάστημα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο 241 025 0451 , για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε ισχύ η παραγγελία σας.

  • Στην περίπτωση πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και προβείτε σε αλλαγή με διαφορετικό σχέδιο μικρότερης αξίας μέσω του φυσικού μας καταστήματος, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο προϊόν ίσο ή παραπάνω με την διαφορά που υπολείπεται βάση του τιμοκαταλόγου. Το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερης αξίας αγορές
Email
Subscribe to our newsletter to get the latest scoop right to your inbox.
e-bannerespa_optika_floros